பிரான்ஸ்

🇫🇷முதலிடத்திற்கு முன்னேறிய பிரான்ஸ்! மகிழ்ச்சியில் மக்கள்!

உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் பட்டியலில் கடந்த ஆண்டில் மூன்றாவது இடத்திலிருந்த பிரான்ஸ், இந்த ஆண்டு முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
ஆம், உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் பட்டியலில் முதல் இடத்தைப் பிடித்துள்ள நாடுகளில் பிரான்சும் ஒன்று. ஒரு நாட்டின் பாஸ்போர்ட் மூலம் எத்தனை நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் பயணிக்கலாம் என்பதன் அடிப்படையில் இந்த தரவரிசை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.


அவ்வகையில், ஆறு நாடுகள் உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளன. அவற்றில் பிரான்சும் ஒன்று. முதலிடத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டுள்ள மற்ற நாடுகள், ஜேர்மனி, இத்தாலி, ஜப்பான், சிங்கப்பூர் மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளாகும்.
இந்த நாடுகளின் பாஸ்போர்ட் மூலம் விசா இல்லாமல் 194 நாடுகளுக்குப் பயணிக்கலாம், அல்லது அந்த நாடுகளுக்குப் பயணித்து, (சில நாடுகளைப் பொருத்தவரை) அங்கு சென்று இறங்கியதும் விசா பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Back to top button